ประวัติ

นางมรกต  ทากัน
ตำแหน่ง ครู   คศ.1
ใบอนุญาตประกอบอาชีพครู เลขที่
การศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เลขที่ 65 หมู่ 3 ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-5377-1787
สังกัดหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36

คติพจน์ :
ไม่มีสิ่งใดไกลเกินฝัน หากไม่ลงมือทำ

การศึกษา :
– 2532 ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
– 2535 ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
– 2538 ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– 2542 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
– 2554 กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การทำงาน :
– 2542 ครูเอกชน โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
– 2544 ครูเอกชน โรงเรียนพณิชยการเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
– 2548-2552 ข้าราชการครู โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
– 2552-ปัจจุบัน ข้าราชการครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: